RODA och framtiden

JOBBA HOS RODA, MED RODA ELLER VIA RODA

Då RODA och Robert Dahlström har olika ledande roller i näringslivet är en naturlig del av verksamhet team facilitering i vid bemärkelse.

För att möta våra uppdragsgivares och samarbetspartners krav har vi ett gediget nätverk av konsulter inom olika områden och med olika djup och bredd.

RODA kommer under 2017-2018 att expandera och gå in i en ny fas. I samband med det utvecklar vi även ett par nya spår tillsättning av specifik personal är ett.

Kommande uppdrag gör således att vi vid sidan av den traditionella team faciliteringen även kommer att nyanställa. Dels för oss själva men vi kommer även vara direkt ansvariga i tillsättningsprocessen för andra företag, dvs. en speciell form av headhuntad tillsättning.

Vi vill betona att RODA inte är ett rekryteringsföretag utan en nischad juristfirma men där våra verksamhetsområden överlappar, dvs. där juridik och ekonomi möter teknik i olika former av utbildning, ja i det skedet är tillsättande av personal ofta relevant. Då RODA är “spindeln i nätet” blir vi således -den språngbräda rätt person saknar för att möta rätt arbetsgivare- och -den samarbetspartner företaget saknar för att få rätt resurser.

 

 

Då vissa av projekten inte är offentliggjorda kan vi inte gå in djupare i en öppen skrift som denna men övergripande kan sägas att inom angivna områden har vi ofta behov av resurser och matrisen ger en fingervisning om vad det omfattar uttryckt på den mest övergripande rubriknivån. Djupet är inte relevant att diskutera i detta skede och då vi dessutom tillför utbildningar kan matrisen även tolkas som frågor kring en persons intressen.

 

 

 

 

YRKE/SYSSELSÄTTNING KUNSKAP FÄRDIGHET KOMPETENS
Medietekniker Teknik Hantera producera media
Data Utveckla Förädla, ta fram system
Regelefterlevnad/compliance Regelverk Utreda Kritiskt granskande
Ekonomi Analysera Framställa rapporter
Regelefterlevnad/compliance officer som ovan som ovan som ovan
Ledarskap Leda och delegera Ansvara för utförande

Summerat?

Inom ramen för våra olika projekt har vi således behov av såväl personer för anställning, konsulter och personer som vill fortbilda sig.

Särskilt erbjudande

Har du en akademisk grund inom exempelvis juridik eller ekonomi men saknar de specifika kunskaperna som krävs för att jobba inom compliance?

Då kvalificerar du för att ansöka om de begränsade antalet platser vi erbjuder rätt personer att under 6 månader till 1 år fortbilda sig inom compliance parallellt med ett lärlingskap hos ett företag inom bank, finans och försäkring.

Vi kan i detta skede inte ge ut mer information utan tar in intresseanmälningar och vidare information ges vid personliga samtal.

Fortfarande intressant?

Gå då vidare till vår färdiga första intervju och svara endast ja eller nej och skicka sedan din ansökan enligt anvisningarna

Tid kvar att ansöka

Kontakta oss gärna
NEDRÄKNING
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

KUNSKAP

FÄRDIGHET

KOMPETENS

UTBILDNING

By | 2017-07-03T00:47:48+00:00 juli 3rd, 2017|Karriär|0 Comments