Rådet för tvärvetenskaplig kompetensutveckling 2017-07-09T23:48:29+00:00

RÅDET FÖR

TVÄRVETENSKAPLIG KOMPETENSUTVECKLING

För ökad diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden.

Rådet består av minst 4 och som flest 12 representanter från näringslivet, organisationer och myndigheter.

För beredning och diskussion kan rådet delas in i mindre arbetsgrupper där ytterligare representation kan tas in tillfälligt.

Rådets verksamhetsområde är primärt bank, finans och försäkring med särskilt fokus mot styrning och kontroll.

Rådet för tvärvetenskaplig kompetensutveckling har med sin sammansättning av externa ledamöter att diskutera frågor rörande utveckling av nuvarande och potentiella utbildningar utifrån en multidisciplinär analys.

Rådet ska också bidra till att synliggöra och lyfta fram behov i marknaden av utbildning inom olika nivåer.

Rådet drivs enligt en för rådet särskild policy och instruktion.

Välj formulär för kontakt.

[gravityform id=”21″ title=”true” description=”true”]
[gravityform id=”22″ title=”true” description=”true”]

Interdisciplinär tvärvetenskap

Läs mer...

Samverkan för forskning

Samarbeten som sker mellan företrädare för flera discipliner för att utveckla nya discipliner och för att bedriva tvärvetenskapliga forskningsstudier.

Mångvetenskaplig verksamhet

Läs mer...

Utveckla ämnen och discipliner

Samarbete och interaktion mellan olika kunskapsområden runt ett gemensamt område där respektive representant stannar huvudsakligen inom ramen för sitt eget område där tvärvetenskap uppstår då gränsområdena diskuteras då de sammantagna disciplinerna som grupp diskuterar och även skapar ett nytt område.

Graden av integration är direkt kopplad till kvalitén och möjligheten att utveckla nya ämnen och discipliner. Det finns ofta en naturlig kronologi i relationerna som går att nyttja för effektivitet.

Multidisciplinär tvärvetenskap

Läs mer...

Kunskapsutbyte

Mångvetenskap är samarbeten som sker mellan företrädare för flera discipliner. Här byts eller utvecklas inte teorier.