Loading...
Utredningar 2017-03-18T16:08:37+00:00

Project Description

Utredningar

Exempel på utredningar

RODA har under flera år anlitats av Insuresec som utredningsjurist vid granskning av företagens interna styrning och kontroll av regelefterlevnad. RODA var även representerat i InsureSecs utbildningsråd och sedan som Företagsekonomiska Institutets representant i samma råd.

Under den perioden anlitades även Robert Dahlström som föredragande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

Av delikatess jäv har alla uppdrag avseende att utreda företag avslutats då många av dessa företag nu tillika är våra kunder.

RODA har utrett olika frågor av relevans för marknaden och har genom sitt omfattande sociala kapital förankrat olika frågor i marknaden samt tillika försett marknaden med information om utredningarnas resultat.

Interna utredningar är ett återkommande uppdrag, inte sällan som en följd av våra andra tjänster och positioner. En intern utredning är ofta sekretessbelagd och genom vårt system Cport tillför vi en extra dimension av säkerhet och funktionalitet för såväl interna utredningar ochg andra uppdrag inom styrelse och ledning.

Läs gärna mer om Cport och hur vi använder denna teknologi i vårt dagliga arbete. 

 

VI TILLFÖR

Branschkunskap och erfarenhet

Representationen utförs av Robert Dahlström

RODA och Robert Dahlström, läs mer