Loading...
Förtroendeuppdrag 2017-03-18T16:08:38+00:00

Project Description

Förtroendeuppdrag

Exempel på förtroendeuppdrag

Representation i ledningsgrupper, advisory boards, ledning och styrelse.  De sistnämnda är ofta förtroenden som är en del av våra tjänster inom företagsstyrning och företagsledning.

Vid rent representativa uppdrag deltar vi och tillför vår kunskap och erfarenhet enligt era rutiner och direktiv. I de fall en affärsutvecklande grupp tillsätts kan vi bidra med vår erfarenhet kring att starta och slutföra en utredning.

Vi tillför branschkunskap och erfarenhet från andra förtroendeuppdrag samt en juridisk nivå i egenskap av affärsjuridisk byrå specialiserad inom finans och försäkring.

VI TILLFÖR

Branschkunskap och erfarenhet

Representationen utförs av Robert Dahlström

RODA och Robert Dahlström, läs mer