Loading...
Företagsstyrning och projektledning 2017-03-18T16:08:38+00:00

Project Description

Företagsstyrning

Processen, oavsett om det handlar om att förädla, skapa något nytt eller omstrukturera, är huvudsakligen att analysera, kartlägga, formulera, planera, genmföra och leverera.

Av erfarenhet vet vi att avgörande faktorer för utfallet av denna process är att lyssna, att diskutera, att förtydliga och att utveckla.

Företagsstyrning syftar till att säkerställa att bolag som inte leds av sina ägare drivs med ägarnas intresse för ögonen och i de fall de drivs av sina ägare att säkerställa och förädla hela processen från styrning till ledning till anställd till kund.

Genom en stark styrning minskas risken för exempelvis intressekonflikter. Styrningen kan ske på olika sätt men i grunden bygger detta på interna instruktoner och att innebörden av dessa även i praktiken når ända fram till sista ledet.

Företagsstyrning och ledning är i många avseenden ”enklare” i ett ägarlett eller mindre icke ägarlett bolag jämfört mot bolag vars aktier är upptagna till handel på en marknad. Dock ska betonas att det är långt ifrån mindre ”betungande”  och resultatet, eller det uteblivna resultatet, av styrningen får ofta större direkta konsekvenser för den enskilde individen i de ägarledda och mindre företagen.

Legala och interna regelverk

Styrelsens ansvar och uppgifterEtt företags styrelse har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Innebörden av styrelsens ansvar följer bland annat av den associationsrättsliga och näringsrättsliga lagstiftning som företaget tillämpar.

Styrelsen bör fastställa en strategi och mål för den verksamhet som företaget driver. Styrelsen bör även följa upp att dessa mål nås. Väsentliga förändringar som avser verksamhet och organisation bör beslutas av styrelsen.

Att leda och driva

En självklar och naturlig del av vår verksamhet består av att leda och driva olika projekt och funktioner inom ramen för våra olika tjänster.

Våra meriter, erfarenhet samt att vi drivit egen rådgivnings- och försäkringsförmedlingsverksamhet gör RODA till en unik samarbetspartner som är särskilt lämpad för att driva och leda projekt inom området finans och försäkring.

Vi åtar oss skräddarsydda uppdrag företagsstyrning och projektledning samt individuella förtroendeuppdrag.

VI TILLFÖR

Branschkunskap och erfarenhet. Markera boxen med muspekaren för mer information

Företagsstyrning och ledning

RODA och Robert Dahlström, läs mer

Uppdrag

Exempel på tidigare och aktuella uppdrag.

Ett urval av de uppdrag och kunder vi arbetat tillsammans med.

Företagsekonomiska Institutet  

Utbildning inför SwedSec och Insuresecs licensieringstester.

InsureSec

Utredningsjurist, utbildningsrådet, producerat testfrågor till licensdatabasen.

Disciplinnämnden

Kanslisekreterare och föredragande.