Loading...
Prislistan 2017-03-18T16:08:38+00:00

Project Description


Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

Warning: A non-numeric value encountered in /www/webvol14/no/2hyml6m1d5mc1rq/rodajuridik.se/public_html/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-section-separator.php on line 251

LBO | Legal back office

Er jurist för ärendehantering

Tjänsten riktar sig till aktörer verksamma inom området finans och försäkring. Er egen juristavdelning att aktivera när behov uppstår, om ni så önskar.

Vi bistår med rådgivning, biträder vid olika ärenden samt agerar som ert juridiska ombud.  Som avtalsklient har ni prioritet, vilket ofta behövs vid ärenden med snäva tidsramar, och arvodet är reducerat och fastställt i förväg.

Grundavtalet är ett avropsavtal där ni har en rättighet men inte en skyldighet att anlita våra tjänster. Vi noterar alla ärenden under året, även de som vi inte hjälpt till med, och lämnar en årlig sammanställning till compliancefunktionen. Företaget får en egen företagsportal i Cport för säker och effektiv hantering.

Administrationen ingår i det fasta priset och  likaså enklare rådgivning per telefon, av karaktären “bollplank”.

Obundet avtal | pris per företag

SEK1 150månad
 • Biträde/ombud vid behov
 • Prioriterad förtur & reducerad taxa
 • Årlig rapport till compliance
 • Enklare rådgivning ingår

1-årsavtal | pris per företag

SEK 1 050månad
 • Biträde/ombud vid behov
 • Prioriterad förtur & reducerad taxa
 • Årlig rapport till compliance
 • Enklare rådgivning ingår

3-årsavtal | pris per företag

SEK750månad
 • Biträde/ombud vid behov
 • Prioriterad förtur & reducerad taxa
 • Årlig rapport till compliance
 • Enklare rådgivning ingår

Anlita efter behov

SEK1 650timarvode
 • Klagomålshantering
 • Ärende hos ARN
 • Ärende hos Finansinspektionen
 • Utredning hos Insuresec

Alla priser anges exklusive moms

CBO | Comliance back office

Stödtjänster för försäkringsförmedlare

Er jurist för frågor rörande regelefterlevnad i vid bemärkelse.

Vi erbjuder tjänster inom compliance, riskhantering, oberoende granskning, ärendehantering, företagsstyrning m.m. Ni kan antingen koppla en tjänst till ert löpande grundavtal eller anlita vid behov som engångsutförande.

I grundavtalet ingår: Kvartalsvisa compliancemöten.  Egen företagsportal i Cport och ett digitalt arkiv för era interna regelverk. Årlig kvalitetskontroll av företagets interna regelverk. Kvalitetskontrollen tillställs styrelse/vd i form av en kontrollrapport med GAP-analys. I det fasta priset ingår även enklare rådgivning per telefon, av karaktären “bollplank” kring compliancefrågor. 

Utöver angivet innehåll är grundavtalet ett avropsavtal där ni har en rättighet men inte en skyldighet att anlita våra tjänster. 

Obundet avtal | pris per företag

SEK3 850månad
 • Årlig kvalitetskontroll med certifikat
 • Kontrollrapport med GAP-analys
 • Portal och arkiv i Cport
 • Kvartalsmöte och enklare rådgivning

1-årsavtal | pris per företag

SEK3 450månad
 • Årlig kvalitetskontroll med certifikat
 • Kontrollrapport med GAP-analys
 • Portal och arkiv i Cport
 • Kvartalsmöte och enklare rådgivning

3-årsavtal | pris per företag

SEK3 250månad
 • Årlig kvalitetskontroll med certifikat
 • Kontrollrapport med GAP-analys
 • Portal och arkiv i Cport ingår
 • Kvartalsmöte och enklare rådgivning

Alla priser anges exklusive moms

Anlita vid behov eller koppla till befintligt avtal

RISKKONTROLL

SEK23 500engångs
 • Kontroll av risker
 • Kontroll av rutiner för riskhantering
 • Kontroll med GAP-analys
 • Kontrollrapport till styrelse/vd
 • Som årlig tjänst i CBO-avtal 1 200:-/mån

OBEROENDE GRANSKNING

SEK28 000engångs
 • 18 000 SEK vid återkommande granskning
 • Granskning av intern kontroll
 • Granskning av organisation och verksamhet
 • Kvalitetskontroll med intyg
 • Kontrollrapport föredras för styrelse

KVALITETSKONTROLL

SEK17 000engångs
 • Kontroll av företagets interna regelverk
 • Kontroll med GAP-analys & åtgärdsplan
 • Kontrollrapport till styrelse/vd
 • 1-års certifikat/godkänd kontroll
 • Som årlig tjänst i CBO-avtal 800:-/mån

STICKKONTROLL

SEK19 500engångs
 • 20 st kundmötesdokumentationer
 • Individuell och/eller kollektiv granskning
 • Kontroll med GAP-analys och åtgärdsplan
 • Kontrollrapport till styrelse/vd
 • Som årlig tjänst i CBO-avtal 800:-/mån

COMPLIANCEMANUAL

SEK45 000engångs
 • Fullständigt internt regelverk
 • Företagsanpassning och kvalitetssäkring
 • Kontrollrapport och Certifikat
 • Kontrollrapport till styrelse/vd
 • Kopplas inte till avtal

Alla priser anges exklusive moms

Alla priser anges exklusive moms

STYRELSEPORTAL | FÖRETAGSPORTAL

RODA tillhandahåller egna portaler i Cport

Portalerna ligger hos TeamEngine aka styrelseportalen. Läs mer om RODA:s tjänst Cport här.

Istället för att köpa en egen portaltjänst och hantera den själv väljer många av våra kunder att ansluta sig till vår tjänst Cport.

Genom Cport får våra kunder en egen behörighetsstyrd portal och även hjälp med hanteringen av portalen. Portalerna ligger hos TeamEngine aka styrelseportalen för hög säkerhet och effektivitet. För det företaget  som vill eller har behov av en portal i egen regi med sitt varumärke eller om det finns behov av att hantera massor av olia behörighetsgrupper inom samma företag är vårt råd att skaffa tjänsten direkt hos en portalleverantör, men om ni har något enklare behov, t.ex. en portal för styrelsearbetet eller compliancearbetet där reklam och varumärkesexponering inte är av större vikt, ja då blir det mer ekonomiskt att ansluta er till Cport. Vi visar gärna mer vid ett möte.

1-årsavtal

SEK1 250månad
 • 1 portal ingår i grundkostnaden
 • Extra portal 750 SEK/månad
 • Full administration ingår
 • Daglig backup
 • Grundlig genomgång ingår
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

3-årsavtal

SEK1 050månad
 • 1 portal ingår i grundkostnaden
 • Extra portal 550 SEK/månad
 • Full administration ingår
 • Daglig backup
 • Grundlig genomgång ingår
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

1 portal ingår i ert CBO/LBO-avtal

SEK0månad
 • 1 portal ingår i grundkostnaden
 • Extra portal 550 SEK/månad
 • Full administration ingår
 • Daglig backup
 • Grundlig genomgång ingår
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

Alla priser anges exklusive moms

DAID

Digitalt arkiv för interna dokument

Arkiven ligger hos TeamEngine aka styrelseportalen. Läs mer om RODA:s tjänst Cport här.

Ett digitalt arkiv för distribution, kontroll, säkerhet, arkivering och presentation av interna dokument. I tjänsten ingår full administration vilket omfattar att vi gör en digital samling av era dokument , exempelvis  “compliancedokumenten”. Samlingen har sedan ett interaktivt register så att ni genom en enkel knapptryckning får upp önskat dokument för exempelvis visning i webbläsaren eller nedladdning.

1-årsavtal

SEK1 250månad
 • 1 arkiv ingår i grundkostnaden
 • Extra arkiv 350 SEK/månad
 • Full administration ingår
 • Daglig backup
 • Grundlig genomgång ingår
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

3-årsavtal

SEK1 050månad
 • 1 arkiv ingår i grundkostnaden
 • Extra arkiv 300 SEK/månad
 • Full administration ingår
 • Daglig backup
 • Grundlig genomgång ingår
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

Koppla till ert CBO/LBO-avtal

SEK850månad
 • 1 arkiv ingår i grundkostnaden
 • Extra arkiv 300 SEK/månad
 • Full administration ingår
 • Daglig backup
 • Grundlig genomgång ingår
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

Skräddarsydda arkiv

SEK*månad
 • *Offereras
 • Skräddarsy ett arkiv efter era behov
 • Exempelvis för:
 • Styrelsehantering
 • Nya projekt m.m.
 • Behörighetsstyrd portal i Cport

Alla priser anges exklusive moms

Boka ett möte eller telefonsamtal

Kontakta mig (pop-up)
[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true”]