Loading...
Oberoende granskning 2017-03-18T16:08:37+00:00

Project Description

Oberoende granskning

Funktion som granskar och utvärderar den interna kontrollen

Omfattar granskning:

  • Interna funktioner som riskkontrollen och compliancefunktionen.
  • Klagomålsfunktionen och övriga ärenden.
  • Organisationen och dess verksamhet.

Arbetet utförs i enlighet med era interna instruktioner för oberoende granskning. Vi hjälper även till att upprätta en instruktion om sådan saknas.

Kontakta oss för mer information

Boka tid

Formulär för intreesse av möte eller personligen eller telefon.

Kontrollrapport med GAP-analys

Arbetet presenteras i en kontrollrapport för styrelsen samt en GAP-analys med förslag till eventuella åtgärder.

Efter utfört arbete utfärdas ett kontrollintyg.

Prislista