Loading...
DAID 2017-03-18T16:08:37+00:00

Project Description

DAID|Digitalt arkiv för interna dokument

DAID | digitalt arkiv för interna dokument är ett behörighetsstyrt system för distribution, kontroll, säkerhet, arkivering och presentation av interna dokument.

I tjänsten ingår full administration vilket omfattar att vi gör en digital samling av era dokument , exempelvis  “compliancedokumenten”. Samlingen har sedan ett interaktivt register så att ni genom en enkel knapptryckning får upp önskat dokument för exempelvis visning i webbläsaren eller nedladdning.

Kontakta oss för mer information
Till kontaktsidan

Trygg systemleverantör

Tjänsten levereras genom vår portal Cport vilket är RODAs plattform hos TeamEngines styrelseportalen. Vi använder således en stabil och säker plattform med hög säkerhet och kompetens inom molnhantering.

Med över 15 000 kunder omfattande bl.a. myndigheter och börsnoterade företag känner vi oss trygga i valet av molnleverantör.

Exempel på ärendehantering:

  • klagomålshantering
  • ärenden hos allmänna reklamationsnämnden
  • granskning av Finansinspektionen eller branschorgan
  • myndighetskorrespondens.

Ni får göra hänvisningar till funktionen på er webbplats och i ert informationsmaterial.

Då funktionen är utformad som en legal plattform där företaget kan ni enkelt lägga till andra funktioner och tjänster som vi erbjuder vartefter behov uppstår. Ni har möjlighet att kombinera våra fasta årsavtal med våra “vid behov” tjänster, helt baserat på vad som passar bäst för er.

Vi erbjuder tjänster inom regelefterlevnad, riskhantering, oberoende granskning, företagsstyrning, projektledning, utbildning, förtroendeuppdrag och kombinerade eller skräddarsydda uppdrag.

Prislista

Prislista för våra tjänster
Till prislistan