Compliance Back Office 2017-03-18T16:08:38+00:00

Project Description

CBO | Compliance back office

Tjänster utförda av en senior compliance officer 

För er regelefterlevnad

Er jurist för frågor rörande regelefterlevnad i vid bemärkelse.

Vi erbjuder tjänster inom compliance, riskhantering, oberoende granskning, ärendehantering, företagsstyrning m.m.

CBO är ert grundavtal för att löpande använda våra tjänster inom regelefterlevnad, som engångsutförande eller genom att förmånligt koppla tjänster till ert grundavtal.

I grundavtalet ingår:

 • Kvartalsvisa compliancemöten med vd/ledning.
 • Egen företagsportal i Cport och ett digitalt arkiv för era interna regelverk.
 • Årlig kvalitetskontroll av företagets interna regelverk  och certifikat för uppvisande.
 • Kvalitetskontrollen tillställs styrelse/vd i form av en kontrollrapport med GAP-analys.
 • I det fasta priset ingår även enklare rådgivning per telefon, av karaktären “bollplank” kring compliancefrågor.

Utöver angivet innehåll är grundavtalet ett avropsavtal där ni har en rättighet men inte en skyldighet att anlita våra tjänster.

Boka ett möte eller telefonsamtal

Boka tid

Formulär för intreesse av möte eller personligen eller telefon.

I grundavtalet ingår:

 • Kvartalsvisa compliancemöten med vd/ledning.
 • Egen företagsportal i Cport och ett digitalt arkiv för era interna regelverk.
 • Årlig kvalitetskontroll av företagets interna regelverk och certifikat för uppvisande.
 • Kvalitetskontrollen tillställs styrelse/vd i form av en kontrollrapport med GAP-analys.
 • I det fasta priset ingår även enklare rådgivning per telefon, av karaktären “bollplank” kring compliancefrågor.

Utöver angivet innehåll är grundavtalet ett avropsavtal där ni har en rättighet men inte en skyldighet att anlita våra tjänster.

Tjänsten är en plattform för regelefterlevnad med årlig kvalitetssäkring med rapportering till styrelsen.

Grundavtalet är ett avropsavtal där ni som klient inte har en skyldighet att anlita våra tjänster men en rättighet att göra det.

Ni har även rätt att hänvisa till oss i ert informationsmaterial och i dialog med myndigheter och kunder.

Då olika behov uppstår får ni alltid boka oss för ett kostnadsfritt möte där vi ger ett förslag till hur ni kan gå vidare.

Beroende på ärendets omfattning och omständigheter kan ni välja att anlita våra tjänster eller inte. Vi är med andra ord er egen juristavdelning för regelefterlevnad, ert Compliance Back Office | CBO.

Om ni anlitar oss prioriterar alltid ert ärende.

Övriga, i praktiken mycket uppskattade fördelar, med CBO- avtalet är att ni inte behöver leta en jurist när olika behov väl uppstår.

Uppdragsgivaren erhåller en företagsportal i Cport samt anvisning hur kommunikation och hantering genom denna fungerar.

Av avtalet framgår villkoren för uppdraget och eventuella särskilt överenskomna detaljer.

Cport – en tjänst för effektivt samarbete.

Genom Cport erbjuder vi klienter och samarbetspartners en platttform för säker och effektiv dokumenthantering och kommunikation.

I tjänsten LBO ingår en egen företagsportal i Cport för att underlätta och tillföra fördelar i det löpande samarbetet.

Fördelarna är många och en live demonstration är det bästa sättet att visa Cports alla fördelar. Om ni inte redan är bekant med Cport eller fått en demonstration kontakta oss gärna och boka en tid så kommer vi till er. compliance@rodajuridik.se | eller ring direkt till +46 708 204047

Plattformen tillhandahålls och sköts av TeamEngine. Ni kan själva läsa mer om alla fördelar och säkerhetsaspekter portalen erbjuder på TeamEngines webbsida.
Nedan är några av de fördelar som portalen erbjuder.

 • Ni slipper det osäkra momentet att mejla dokument. Ett mejl transporteras ofta runt stora delar av världen innan det slutligen hamnar hos mottagaren, även om det är kollegan i rummet bredvid.
 • Genom att ladda upp dokumenten direkt till er krypterade portal undviks risker och hanteringen förenklas avsevärt. I en process omfattande dokumenthantering är mejlleveranser osmidigt, osäkert och dessutom belastar det en för många redan överbelastad inkorg.
 • Portalen underlättar löpande arbete och erbjuder flera tjänster för dokumenthantering.
 • Daglig backup.
 • Plattformen som Cport vilar på tillhandahålls och sköts av TeamEngine och genom att systemet är behörighetsstyrt är det inte tillgängligt för andra än inbjudna och inbjuden ser endast de mappar denne tilldelats behörighet till.

Summerat kan fördelarna exemplifieras med följande:

Genom att dokumenten förvaras i er företagsportal, permanent eller under pågående arbete, kommer ni åt materialet på ett säkert och krypterat sätt oavsett var i världen ni befinner er. Det spelar alltså ingen roll om ni är på mässa i Kina eller om ni jobbar från ert sommarhus i Frankrike via er mobiltelefon – ni kan enkelt och smidigt komma åt era dokument samt skicka information och diskutera de senaste ändringarna i projektet via nätet utan att oroa er för säkerheten. Backup görs dagligen. För mobiltelefon finns app för såväl Android som Iphone.

Er portal är behörighetsstyrd och tilldelas personal efter önskemål .

Portalen anpassas efter de tjänster vårt samarbete omfattar.

I tjänsten CBO ingår vår tjänst kvalitetskontroll som utförs årligen.

Resultatet redovisas i en kontrollrapport innehållande en GAP-analys till styrelsen.

Prislista