[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid” padding_top=”20px” padding_bottom=”20px”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(255,223,160,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#ffd34f” border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”slide” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”top-into-view” last=”no”][fusion_text]

Om ni svarar ja så vill jag fråga: är ni säkra på det?

Om ni svara nej så vill jag fråga: är ni säkra på det?

 

Sedan över 1 år tillbaka gäller följande för försäkringsförmedlare

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(229,255,160,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#b7f94d” border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”fade” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”bottom-in-view” last=”no”][fusion_text]

Den här artikeln bygger på Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnds [Nämndens]  ”uttalande om begreppet opartisk analys, uttalande 2015:1” och tar upp de delar av Nämndens uttalande som berör försäkringsförmedlare som inte ger rådgivning på grundval av opartisk analys.

Från och med den 1 september 2015 är Nämndens uttalande en del av begreppet god försäkringsförmedlingssed och uttalandet ska i alla delar anses utgöra en del av InsureSecs regelverk.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(160,255,234,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#4fffd8″ border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”slide” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”bottom-in-view” last=”no”][fusion_text]

 Nämnden anser att god försäkringsförmedlingssed i lnsureSecs regelverk innebär att: 

En förmedlare som inte använder begreppet opartisk analys som beskrivande för sin verksamhet är skyldig att ge sina råd på grundval av en opartisk analys, om inte kunden har fått tydlig information om att förmedlaren inte grundar sina förslag på en opartisk analys.

Som förtydligande anger nämnden även att allmänt hållen information om att förmedlaren endast förmedlar försäkringar från vissa försäkringsföretag inte kan anses utgöra tillräckligt tydlig information.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(157,172,249,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#3c64c1″ border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”fade” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”bottom-in-view” last=”no”][fusion_text]

Genom Nämndens uttalande omfattar god försäkringsförmedlingssed således att:

Förmedlaren är skyldig att informera kunden om att denne inte lämnar sina råd på grundval av en opartisk analys.

Om en förmedlare brister i ovan angivna innebär detta att:

Förmedlaren anses ge rådgivning på grundval av en opartisk analys.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(249,157,209,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#f74c9f” border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”slide” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”bottom-in-view” last=”no”][fusion_text]

Följden av att anses ge rådgivning på grundval av en opartisk analys blir att:

Förmedlare är skyldig att ge kunden tydlig s.k. förköpsinformation om innebörden av begreppet opartisk analys, dvs. samma skyldighet som gäller för förmedlare som använder begreppet opartisk analys i beskrivningen av sin verksamhet.

Då artikeln handlar om förmedlare som inte ger rådgivning på grundval av en opartisk analys saknas anledning att gå in på vad en sådan information ska innehålla. En förmedlare som i sin verksamhet brister i att informera om att denne inte ger råd på opartisk analys har sannolikt inte heller någon förköpsinformation som förklarar dess innebörd. Mer relevant blir istället att konstatera följande:

  • De förmedlare som inte gjort någon ”uppdatering” efter det att Disciplinnämndens beslut publicerades har sannolikt en bristfällig förköpsinformation.
  • Den bristfälliga förköpsinformationen medför med stor sannolikhet att förmedlaren faktiskt anses ge sin rådgivning på grundval av opartisk analys.
  • Om ovan angivna är ett faktum saknar denne förmedlare sannolikt relevant information till kunden brister i övrigt avseende de förutsättningar som gäller för en sådan rådgivning.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(255,162,160,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#ff312d” border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”fade” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”top-mid-of-view” last=”no”][fusion_text]

Nämnden klargör även följande:

• Förköpsinformationen ska omfatta såväl förmedlingsverksamheten som sådan eventuell rådgivning som inte utgör försäkringsförmedling.
• Förköpsinformationen ska lämnas vid varje förmedlingstillfälle, om det inte är uppenbart obehövligt.
• Förköpsinformationen ska vara tydlig och anpassad till den kunskapsnivå som en genomsnittlig kund kan antas ha.

Avslutningsvis ska tydliggöras att det faktum att en förmedlare i sin beskrivning använder andra begrepp än opartisk analys, t.ex. oberoende, självständig, fri, fristående, obunden, oavhängig eller neutral, inte i sig utgör en tillräckligt klargörande information för kunder om att förmedlarens verksamhet inte grundas på opartisk analys.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”liftup” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”rgba(245,247,155,0.37)” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”3″ border_color=”#f7ed2c” border_style=”dashed” border_position=”all” padding=”10px 10px 10px 10px” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”slide” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”bottom-in-view” last=”no”][fusion_text]

 Nämnden anser vidare att god försäkringsförmedlingssed innebär att: 

• Användningen av begrepp som kan förväxlas med opartisk analys förutsätter att kunderna får tydlig information om att förmedlarens verksamhet inte grundas på opartisk analys
och
• förmedlaren ska ge kunden tydlig förköpsinformation om den närmare innebörden av de begrepp som förmedlaren använder, och hur dessa förhåller sig till begreppet opartisk analys
och
• av förköpsinformationen ska det framgå hur kunden kan få information om hur förmedlaren genom sin interna styrning och kontroll säkerställer att den beteckning som används inte är vilseledande för kunden.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”yes” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”#ededed” background_image=”” background_position=”left top” undefined=”” background_repeat=”no-repeat” border_size=”1″ border_color=”#c6c6c6″ border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_type=”flash” animation_direction=”left” animation_speed=”0.5″ animation_offset=”top-into-view” last=”no”][fusion_text]

För den som orkar läsa vidare,

följer här en kort inblick i nuvarande lagstiftning, vilket också är utgångspunkten och grunden för Nämndens bedömning.
I nuvarande lagstiftning råder frihet hur en förmedlare vill begränsa sig när det gäller vilka försäkringar som förmedlas till kunderna. Med förmedlarnas frihet att själv välja följer kravet att kunden, i rimlig tid innan ett försäkringsavtal ingås, får information om just vilka förutsättningar som gäller. Kunden ska alltså informeras om de närmare förutsättningarna för just den aktuella förmedlingen. Här ska alltså kunden informeras huruvida förmedlaren ger råd på grundval av en opartisk analys eller om förmedlaren förmedlar försäkringar från vissa försäkringsgivare. Lagstiftningen bygger inte på givna kategorier av förmedlare utan förmedlarna får själv välja hur de vill profilera sin verksamhet.
Det var mot bakgrund av att det inte finns någon etablerad praxis kring försäkringsförmedlares användning av bl.a. begreppet “opartisk analys” som InsureSec vände sig till Försäkringsförmedlings­marknadens Disciplinnämnd
(“Nämnden”) och begärde att nämnden uttalade sig om följande:
1. Vad avses med begreppet “opartisk analys” och hur ska begreppet användas enligt InsureSecs regelverk?

2. Är det förenligt med InsureSecs regelverk att använda begrepp som kan förväxlas med begreppet “opartisk analys”, såsom “oberoende”, “fristående”, “obunden” eller dylikt och hur ska sådana begrepp i så fall användas?
I Nämndens bedömning som också utgör grund för ovan angivna framgår att:

• Förmedlarnas informationsgivning är en central del i kundskyddet.
• Utan tydlig vägledning kring användningen av begreppet “opartisk analys”, finns det en uppenbar risk för att begreppet skapar osäkerhet och felaktiga förväntningar hos kunderna.
• Det finns en påtaglig risk för att en kund – i avsaknad av tydlig information om motsatsen – utgår från att en försäkringsförmedlare alltid grundar sina råd på en opartisk analys.

 

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”none” alignment=”center” /][fusion_button link=”http://www.insuresec.se/uttalanden/31-uttalande-om-begreppet-opartis.” target=”_blank” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” color=”default” stretch=”default” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″]Läs beslutet på Nämndens webbplats[/fusion_button][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid”][fusion_builder_row][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]