Artiklar och event 2017-07-02T17:17:57+00:00

ARTIKLAR

EVENT

KARRIÄR

RODA och framtiden

JOBBA HOS RODA, MED RODA ELLER VIA RODA Då RODA och Robert Dahlström har olika ledande roller i näringslivet är en naturlig del av verksamhet team facilitering i vid [...]

  • medietekniker

Medietekniker

LISTADE

Tjänster för granskning

Tjänster för granskning Ska ni få platsbesök eller genomföra en regelefterlevnadskontroll? Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för och inför granskning av och korrespondens med  Insuresec, Swedsec och [...]

  • marknadsbevakning

Försäkringsnöd

RODA OCH SJÄLVREGLERINGEN I vår aktiva roll i marknaden inom compliance, utbildning samt aktiv i frågor som rör marknadens självreglering stöter vi ofta på frågor, brister och andra saker som behöver [...]

InsureSecs regelefterlevnadskontroll

Gör en kvalitetskontroll innan granskningen istället för att hoppas på det bästa.    Eller så kan du ringa efter granskningen så hjälper vi dig att åtgärda bristerna. Det blir [...]

Krav för att utöva försäkringsförmedling

Krav för att utöva försäkringsförmedling | Checklista Innan ansökan om tillstånd och kontroll FFFS 2005:11   |   FÖRETAGSREGISTRET KRAVEN  I EN [...]

Är detta början?

Skulden till de problem som vi tampas i branschen ligger inte hos något enskilt företag. Dags att vi tar vårt kollektiva ansvar.

Riktlinjer för ersättningspolicy

FI TILLÄMPAR RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSPOLICY 2017-02-07 |Meddelat på FI:s webbplats Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och [...]

Release | utbildning för Swedsecs licensieringstester

FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR INFÖR SWEDSECS LICENSIERINGSTESTER Utbildningarna erbjuds i klassrum och live via FEI FLEX, det innebär att du kan studera var du än befinner dig. SAMTLIGA LICENSTESTER OCH ÅKU [...]

Bidrar eller tär du?

Bidrar du eller tär du, med din närvaro på LinkedIn? Jag tycker det är tydligare än innan att olika kategorier utkristalliserats baserat på deras aktivitet. Listan kan säkert göras längre men här kör vi. [...]

RODA Magasin nr1

RODA magasin innehåller ett urval av nyheter, artiklar och tjänster riktade till personer och företag verksamma inom bank, finans och försäkring.

Nya PuL | Dataskyddsförordningen

Börja planera redan nu, ju senare ni startar desto mer kostar det. Den 25 maj 2018 erätts personuppgiftslagen av en ny EU-förordning om dataskydd. […]

Rådgivarna behöver kundskydd

1       Tabu, känsligt och förbisett Självregleringen inom finans och försäkringsmarknaden har fokus på företagens regelefterlevnad och krav ställs på god etik och hög moral. Att fokus ligger på företagen är naturligtvis korrekt men innebär [...]

Kunskapsuppdateringar | praxis av stor vikt

Om du är yrkesverksam inom finans och försäkring är det sannolikt att du omfattas av kravet på årlig kunskapsuppdatering, särskilt om du jobbar mot slutkund. Att omfattas av detta krav innebär lite förenklat att man årligen [...]

Försäkringsförmedlare, ett framtidsyrke

Två av yrkets absolut största styrkor är sådant som den yngre generationen söker när de letar efter sitt framtidsyrke. "Adaptiv yrkesroll och digital flexibilitet" Jag har med denna artikel försökt lyfta fram [...]

Skärpta regler i penningtvättslagen 2015

Från och med 2015-08-01 gäller skärpta regler i rubricerade lag. Skärpningen är föranledd av att Financial Action Task Force (Fatf) tagit fram nya internationella standarder för bekämpning av penningtvätt och [...]

Licensed insurance broker in 48 hours

BECOME A SWEDISH LICENSED INSURANCE BROKERS IN LESS THAN 48 HOURS, OR -INSURESEC, WHAT HAPPENED WITH IMPORTANCE OF EDUCATION? […]

Blooms taxonomi för lärare och elever

BLOOMS TAXONOMI – LÄRANDE BESKRIVET I OLIKA STEG En praktisk och förenklad modell för elever och lärare verksamma inom bank och försäkring. […]

Priset för förmedlingen vid tjp-förmedling

En fråga som ofta dyker upp är: Vem ska informeras om ersättning till förmedlaren vid tjänstepensionsförmedling? […]

Utlärningsformer | vikten av att välja rätt

"Rapporten behandlar olika former av framförande av utbildning, alltså kanaler för kommunikation eller mediet som används för själva kunskapsöverföringen. De olika formerna bedöms sedan utifrån välkänd och erkända forskning och vetenskap inom området kommunikation [...]

Tre år av intensiv granskning

Tre år av intensiv granskning Det är ett högst rimligt antagande att försäkringsförmedlarna har ett par år av intensiv granskning och skärpta regler att vänta sig. […]

Ger ni förmedling genom opartisk analys?

Om ni svarar ja så vill jag fråga: är ni säkra på det? Om ni svara nej så vill jag fråga: är ni säkra på det?   Sedan över 1 år [...]